Mapa

Połącz swoje urządzenia IoT i M2M globalnie

Top Connect umożliwia łączność M2M poprzez gromadzenie ponad 350 dostawców w jedną mobilną sieć globalną.

VPN (Virtual Private Network, wirtualna sieć prywatna) pozwala klientom na bezpieczne korzystanie z LAN (Local Area Network – sieć lokalna) w tunelu za pośrednictwem Internetu publicznego. Zamiast korzystać z dedykowanego połączenia pomiędzy urządzeniem a serwerem, takiego jak linia dzierżawiona, tunel VPN zapewnia szyfrowane, bezpieczne połączenia „wirtualne” kierowane przez publiczny Internet bezpośrednio z urządzenia przenośnego do firmowej sieci prywatnej (lokalnej). Tunel IPSec VPN to Top Connect jest statycznym, wysoko zaszyfrowanym i „zawsze aktywnym” połączeniem pomiędzy Twoją siecią prywatną a prywatną siecią APN (domeną wirtualnej sieci prywatnej SIM).

Ta funkcja zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa, pozwalając na odizolowanie serwera aplikacji od publicznego Internetu i nie narażanie transportu danych na kontakt z publicznym Internetem! Oprócz bezpośredniego połączenia z siecią, masz możliwość kontrolowania dostępu do publicznego Internetu wszystkich kart SIM w ramach Twojej konfiguracji prywatnego APN!

Jest to bardzo dobra opcja, która umożliwia ochronę Twojej firmę przed atakami DOS-owymi, szpiegowaniem danych i atakami hakerów!

Nasza usługa VPN jest dostępna tylko dla klientów, którzy korzystają z usługi prywatnego APN z Top Connect.
Tunel VPN jest warunkiem wstępnym dla klientów, którzy chcieliby korzystać z prywatnych statycznych adresów IP przypisanych do ich kart SIM.

Schemat konfiguracji usługi VPN:

Tunel IPSec VPN pomiędzy bramką VPN Top Connect a routerem VPN klienta M2M pozwala hostom w ich sieciach prywatnych na dostęp do hostów (kart SIM) w sieci prywatnej Top Connect. Zapewnia to bezpieczeństwo danych, które są szyfrowane i przesyłane bezpośrednio pomiędzy dwoma punktami!