Cechy produktu

Domyślna organizacja usług M2M oznacza korzystanie z domyślnej usługi APN, udostępnianej wszystkim kartom SIM M2M od Top Connect. Bezpośrednie połączenia między kartami SIM w domyślnej usłudze APN są zabronione, a karty SIM są odizolowane od siebie w prywatnej przestrzeni IP, pod kontrolą Top Connect. Każda karta SIM z domyślną usługą APN może mieć dostęp do publicznego Internetu i wszystkich usług dostępnych w nim!

Jeśli Twoja aplikacja M2M posiada publiczny adres internetowy, a usługa jest skonfigurowana tak, aby gromadzić tylko komunikację jednokierunkową (SIM-to-Server) lub Twoje urządzenia końcowe tworzą bezpośrednie tunele VPN przez publiczny Internet do Twojej sieci prywatnej, aby umożliwić łączność dwukierunkową (dodawanie lokalnego IP sieci do każdego urządzenia końcowego przez połączenie VPN), domyślna usługa będzie dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem!

Domyślna usługa APN –schemat połączeń:

Możesz też zapoznać się z dodatkowymi funkcjami produktu M2M Top Connect, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Prywatna usługa APN jest dodatkową funkcją produktu M2M od Top Connect. Prywatny APN to domena prywatnej sieci wirtualnej dla Twoich kart SIM M2M, która jest w stanie umożliwiać łączność wewnątrz grupy (SIM-to-SIM) i może być dodana z określonymi zasadami zarządzania ruchem (obowiązującymi dla wszystkich kart SIM w domenie wirtualnej sieci prywatnej) w celu ograniczenia określonych rodzajów ruchu, który ma być wymieniany między punktami końcowymi a usługami Internetu publicznego. Na przykład, możesz zezwolić na połączenia tylko z określonym publicznym adresem IP – adresem aplikacji – a wszelki inny ruch będzie zabroniony ze względów bezpieczeństwa danych lub po prostu w celu uniknięcia niewłaściwego korzystania z usług.

UWAGA! Prywatna usługa APN jest warunkiem wstępnym dla usługi VPN i prywatnego statycznego IP, czyli usług dostępnych z naszym produktem M2M Top Connect! Filtrowanie IP jest również dostępne z usługą prywatnego APN.