M2M znamená komunikaci mezi stroji a jednoduše odkazuje na funkčnost, která umožňuje dvěma strojům předávat informace jeden druhému, nebo jednomu stroji pomůže posílat informace v jednom směru na jiné místo. V moderním světě je tento druh připojení široce používán, protože umožňuje efektivnější spolupráci strojů a systémů a dokonce umožňuje spouštět zcela nové procesy a systémy. Jak to ale v praxi funguje a jaké technologie tuto funkčnost podporují?

Jak se používá

Aby jste lépe porozuměli tomu, jak připojení funguje, je pravděpodobně užitečné pochopit, jak M2M funguje v praxi. Podívejme se na několik různých příkladů.

Naším prvním příkladem je automat. V minulosti musely být automaty pravidelně kontrolovány, aby se zkontrolovaly zásoby. Když něco docházelo, mohl správce zařízení kontaktovat operátora prodejního automatu, aby objednal nové zásoby, které mohly být do automatu přidány. Mnoho automatů však přichází s technologií M2M, což znamená, že mohou úroveň zásob zapsat přímo do databáze zásob a skladu.

Připojením přes SIM kartu M2M, jakou nabízí Top Connect, mohou okamžitě požádat o doplnění zásob. V těchto scénářích se nepočítá s lidskou interakcí, dokud se materiál nemusí ručně doplnit, což může být ale potenciálně provedeno strojem. M2M zde pomáhá zajistit, aby byl automat součástí skladového programu. Kromě rychlého doplnění zásob bez lidského zásahu lze také shromáždit spoustu údajů o nákupních návycích. Kupují se určitá jídla v určitou denní dobu? Je možné předpovědět vyčerpání zásob před vyprázdněním stroje?

Náš druhý příklad je automobilová továrna. Ve skutečnosti existuje mnoho různých příkladů toho, jak může M2M v továrně fungovat, ale v tomto případě se podíváme na údržbu. Závody na výrobu automobilů musí mít vše perfektní a navíc závodí s časem, jak rychle by se měla nějaká věc udělat a také se všemi tolerancemi, které se týkají samotných automobilů. To znamená, že stroje – často roboti -, které se podílejí na stavbě automobilů, musí co nejdéle pracovat se špičkovou produktivitou. Stejně jako jakýkoli jiný stroj však tyto stroje potřebují údržbu.

Pomocí technologie M2M mohou tito roboti předávat informace o svém stavu zpět do centrálního bodu. Namísto toho, aby inženýři museli chodit a kontrolovat stoje, mohou pouze počkat, až jim to samotné stroje nahlásí. Síla M2M také spočívá v tom, že tyto stoje mohou přenášet informace až do míst zcela vzdálených od skladu. Pokud výrobní zařízení zadává určité prvky údržby externě, může poskytovatel zařízení zkontrolovat stav svých strojů, aniž by musel provést předběžnou kontrolu.

Kontaktujte nás a získejte více informací o tom, jak pomáháme podnikům implementovat technologie M2M.

Technologie za tím

Jak tedy M2M vlastně funguje?

V tuto chvíli stojí za zmínku, že zatímco moderní připojení M2M obecně odkazuje na špičkové bezdrátové technologie, nemusí to tak být. Dva stroje komunikující prostřednictvím kabelové sítě by také používaly M2M. Pro ilustraci, některé z prvních strojů, které mezi sebou komunikovaly, používaly spíše telefonní linky než bezdrátovou technologii.

Nyní však bude mít většina M2M sítí podobná nastavení. Budete mít koncové zařízení, které nějakým způsobem shromažďuje informace, například výše uvedené, a pak k přenosu informací na jiný stroj použijete síť, jako je WiFi nebo mobilní zařízení. V tomto okamžiku mohou být data dále předávána nebo interpretována strojním zařízením, softwarem nebo lidmi.

WiFi umožňuje strojům používat místní síť k připojení k jiným strojům ve stejné síti nebo k internetu, zatímco mobilní síť lze použít k připojení strojů na velké vzdálenosti bez jakéhokoli druhu místní sítě.

Existuje spousta dalších řešení a technologií, které může M2M také využít, například se jedná o rádiové signály. Například RFID a NFC umožňují připojení strojů na krátkou vzdálenost, a to i bez toho, aby jeden stroj vyžadoval zdroj energie. Užitečné je to hlavně pro základní informace, jako je identifikace.

M2M je neustále se rozvíjející sada technologií s mnoha různými síťovými technologiemi, protokoly, rámci a funkcemi. Ale jako součást internetu věcí (IoT) je zásadní součástí moderní obchodní situace a lze ji v běžném životě najít v širokém rozpětí.