Připojení M2M (komunikace mezi stroji) je technologie, která umožňuje našim zařízením vzájemně komunikovat. Bez připojení M2M bychom nebyli schopni vybrat si hotovost z bankomatu a inteligentní měřiče by nebyly schopny zasílat automatizované aktualizace našim poskytovatelům energie.

M2M komunikace však neovlivňuje pouze náš osobní život: usnadňuje komunikaci mezi počítačovými zařízeními a umožňuje společnostem shromažďovat obrovské množství důležitých dat, což také umožňuje mnoha moderním podnikům dělat věci jako:

  • Shromažďování cenných informací o důležitých procesech
  • Zefektivnění a zlepšení dodavatelského řetězce
  • Předcházení nákladné údržbě a vyhýbání se nákladným chybám
  • Sledování drahých aktiv
  • Nabízení hodnotných reklam a / nebo služeb, které by nebylo praktické nabízet bez určité úrovně technologie M2M (třeba to, že Apple vám najde nejbližší opravnu vašeho telefonu)

Ve skutečnosti je M2M (někdy zaměňovaný za IoT) nyní tak rozšířený, že více než 7 miliard zařízení v současné době využívá nějakou formu automatizovaného komunikačního protokolu M2M. Abychom vám pomohli pochopit důležitost M2M, dali jsme dohromady 5 reálných příkladů M2M IoT technologie v praxi.

1. Telemetrické služby ve vozidle

Několik výrobců automobilů nabízí svým zákazníkům služby připojení k internetu. Tyto služby vám občas umožní používat vestavěnou SIM kartu pro přístup k celosvětové síti na vašem chytrém telefonu nebo tabletu, ale připojení auta není jen o procházení vašich oblíbených webů.

Integrované SIM karty se také používají k přenosu důležitých informací o vašem automobilu a odesílání dat do počítačových systémů vašeho výrobce, aby viděli, jak dobře vše funguje.

Někteří výrobci tato data používají ke zlepšení budoucích modelů a mohou nabídnout také praktickou pomoc; kontaktují vás, pokud to vypadá, že bude nutné vyměnit součástku nebo automaticky zarezervuje službu, jakmile vaše auto dosáhne určitého počtu kilometrů.

Všechny tyto služby mohou být pro koncového uživatele nesmírně výhodné a umožňují výrobcům automobilů nabízet lepší služby, které by nebyli schopni vyvinout, pokud by nezískali informace o vašem vozidle. Všechny tyto služby jsou také zcela závislé na technologii M2M, která umožňuje vašemu vozu odesílat informace do zpracovatelského počítače.

2. Inteligentní měřiče

Inteligentní měřiče (někdy také nazývané jako měřiče spotřeby) umožňují sledovat spotřebu energie v reálném čase. Umožňují také vašemu poskytovateli energie zjistit, kolik energie používáte, což znamená, že:

  • Přesně víte, kolik vás stojí rozsvícení světel
  • Váš poskytovatel energie může sledovat výkyvy ve spotřebě energie a vyrábět energii efektivnějším způsobem
  • Nikdy nebudete překvapeni vysokým účtem za energie

Inteligentní měřící přístroje pro své fungování rovněž vyžadují technologii M2M. Fungují tak, že sledují vaši spotřebu energie pomocí řady senzoru a poté tyto informace přenášejí přímo vašemu poskytovateli energie pomocí spolehlivé sítě M2M.

3. Inteligentní služby sledování majetku

Sledování majetku je důležitým zájmem mnoha podniků. Zejména podniky v lodním průmyslu a / nebo podniky, které mají velký vozový park. Díky nedávnému pokroku v technologii M2M mohou nyní podniky, které potřebují sledovat svá aktiva, využívat relativně levné GPS trackery, které jsou připojeny k sítě M2M.

Tyto GPS sledovače umožňují sledování pohybu vozidel v reálném čase. Umožňují také společnostem shromažďovat užitečná data o spotřebě paliva, průměrných dobách jízdy a výkonu řidiče, která lze použít ke zvýšení efektivity cest a různých procesů.

4. Řešení pro řízení dodavatelského řetězce (SCM)

Moderní dodavatelské řetězce mohu být velmi složité a také neuvěřitelně velké. Technologie M2M, včetně inteligentních čteček čárových kódů, systému RFID, systémů automatického řízení zásob a sledování GPS, pomáhají udržovat tyto dodavatelské řetězce propojené. Hrají klíčovou roli v tom, že umožňují podnikům sledovat suroviny, zásoby a hotové výrobky při jejich postupu výrobním / maloobchodním procesem – poskytují společnostem údaje, které potřebují ke zdokonalení svých procesů a odstranění každodenních překážek, které by jinak ubíraly zisk.

5. Nositelné technologie

Další důležitou součástí Internetu věcí (IoT) jsou například chytré hodinky, Apple watch a další “nositelná zařízení”, která využívají technologie M2M k odesílání dat o vaší fyzické aktivitě, srdeční frekvenci a dalších důležitých metrikách do smartphonu a také k přijímání textů, push oznámení a další sdělení o vaší každodenní aktivitě.

Obecně řečeno, chytré hodinky budou mít velmi omezený výpočetní výkon, což znamená, že se budou spoléhat pouze na procesor vašeho smartphonu, aby vás tyto technologie mohly upozornit, že jste udělali určitý počet kroků nebo aby mohly spustit alarm, když je čas jít do tělocvičny.

Ve skutečnosti jsou tato zařízení primárně bránou mezi snímačem umístěným na zápěstí a výpočetním výkonem vašeho telefonu, a přestože se ke komunikaci obvykle používají technologie s krátkým dosahem a malou šířkou pásma, stále ukazují, jak důležité jsou M2M technologie.

Ve společnosti Top Connect se zaměřujeme na pomoc moderním podnikům efektivně využívat technologie M2M. Tyto příklady M2M / IoT jsou jen několika způsoby, jak může tato technologie zlepšit efektivitu. Máte-li zájem dozvědět se, jak by společnost mohla díky M2M zlepšit vaše podnikání, kontaktuje nás ještě dnes.