Funkce produktu

APN služby pro M2M umožňuje přímé připojení mezi SIM kartami a serverem, SIM karty jsou od sebe izolovány v soukromém IP prostoru pod kontrolou Top Connect. Každá SIM karta poskytovaná se službou APN má přístup k veřejnému internetu a všech službám, které jsou na veřejném internetu dostupné!

Pokud má vaše aplikace M2M veřejnou internetovou adresu a služba je nakonfigurována tak, aby shromažďovala pouze jednosměrnou komunikaci (SIM-to-Server), nebo vaše zařízení Endpoint vytvářejí přímé tunely VPN přes veřejný internet do vaší soukromé sítě, aby umožňovaly obousměrné připojení (přidání vaší místní sítě IP na každé koncové zařízení pomocí připojení VPN), výchozí služba pro vás bude skvělá!

Výchozí servisní APN, schéma připojení:

Jinak si prosím přečtěte další funkce produktu M2M od společnosti Top Connect a najděte perfektní řešení pro vaši aplikaci.

Soukromý APN je další funkcí produktu M2M společnosti Top Connect. Soukromý APN je virtuální privátní síťová doména pro vaše SIM karty M2M, která umožňuje připojení v rámci skupiny (SIM-na-SIM) a může být přidána s konkrétními pravidly správy provozu (platí pro všechny SIM v doméně virtuální privátní sítě), aby omezila konkrétní druhy provozu, které se mají vyměňovat mezi koncovými body a veřejnými internetovými službami. Například je možné povolit připojení pouze ke konkrétní veřejné IP adrese – adrese vaší aplikace – a veškerý další provoz bude zakázán z důvodu zabezpečení dat nebo jednoduše kvůli zabránění zneužití služby.

NB! Soukromý APN je předpokladem služby VPN a služby Private Static IP, které jsou k dispozici u našeho produktu Top Connect M2M! Filtrování IP je také k dispozici se službou Soukromé APN.