Ostatnia aktualizacja z dnia 31 lipca 2019

Top Connect OÜ, czyli firma zarejestrowana w Estońskim Rejestrze Handlowym pod numerem rejestracyjnym 10668897 z siedzibą w Väike-Paala 1, 11415 Tallinn (zwana dalej „Top Connect”, „my”, „nas” lub „naszą”), przygotowała niniejszą Politykę prywatności i plików cookie (zwaną dalej „Polityką prywatności”), aby poinformować Cię o naszych praktykach w związku ze zbieraniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem danych osobowych, które nam udostępniasz, odwiedzając naszą stronę internetową www.topconnect.com (zwaną dalej „stroną internetową” i „witryną’). Ponadto, niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaj informacji, które mogą być zbierane przez nas przy użyciu plików cookie i innych technologii na naszej stronie internetowej, a także ma zastosowanie do naszych wskazówek marketingowych i procesu rekrutacji.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do naszej strony internetowej i wszelkich autoryzowanych podstron. Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności przez nas jako administratora danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć, że korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przechowywanie swoich danych osobowych.

Ponieważ jesteśmy firmą zarejestrowaną w Republice Estonii, przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega prawu Republiki Estonii.

Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych (zwanym dalej „DPO”). Siergiejem Aleksejewem. pod adresem data.protection@topconnect.ee w przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub wątpliwości. Na Twoje zgłoszenie odpowiemy nie później niż w ciągu jednego miesiąca pocztą elektroniczną. Pamiętaj, że zanim będziemy mogli dostarczyć Ci żądane informacje dotyczące Twojego zgłoszenia, będziemy musieli najpierw zweryfikować Twoją tożsamość.

Niniejsza Polityka Prywatności nie stanowi umowy pomiędzy osobą fizyczną a nami. Jeśli zmienimy lub zmodyfikujemy naszą Politykę Prywatności, umieścimy jej najnowszą wersję na naszej stronie internetowej. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej.

Zawsze jesteśmy otwarci i uczciwi co do sposobu zarządzania danymi osobowymi, które da się zidentyfikować. Masz wiele praw, z których możesz skorzystać w celu kontroli swojej prywatności, a my te prawa szanujemy. Chcemy pomóc Ci w egzekwowaniu Twoich praw, dlatego poniżej znajdziesz szczegóły dotyczące tego, jak to zrobić.

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w dowolnym momencie . Estoński Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą pod adresem Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, Tel. +372 627 4135, e-mail info@aki.ee) jest głównym organem nadzoru nad ochroną danych osobowych dla Top Connect jako estońskiego administratora danych.

Zasady ochrony danych

Przede wszystkim należy podkreślić, że podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy wszystkich istotnych zasad ochrony danych osobowych. Oto podstawowe zasady:

 • Praworządność, uczciwość i przejrzystość – przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście;
 • Ograniczony cel – zbieramy Twoje dane osobowe tylko w konkretnym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu i tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tego celu;
 • Minimalizacja danych – zapewniamy, że przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe są adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest niezbędne w związku z naszym celem przetwarzania;
 • Dokładność – podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu aktualizacji lub usunięcia informacji, które są niedokładne lub niekompletne. Masz prawo zażądać od nas usunięcia lub poprawienia błędnych informacji na swój temat, a my zrobimy to w ciągu miesiąca;
 • Ograniczenie przechowywania danych – usuwamy Twoje dane osobowe, gdy nie są już nam potrzebne;
 • Zgodność z prawem i poufność – Twoje dane osobowe są przez nas bezpieczne i chronione przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy użyciu odpowiednich i rozsądnych środków technicznych lub organizacyjnych.

Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Nie musisz podawać nam żadnych danych osobowych, aby móc korzystać z większości naszych stron internetowych. Możemy jednak zbierać dane osobowe, które dobrowolnie nam podajesz, gdy chcesz uzyskać informacje na temat naszych usług, przesyłasz do nas swoje pytania, dokonujesz subskrypcji naszych usług oraz gdy zdecydujesz sę na przesłanie swojego CV w związku z możliwościami zawodowymi zamieszczonymi na naszej stronie. Wszelkie informacje przesłane do nas w celu złożenia podania o pracę będą traktowane przez nas z najwyższą starannością i tylko w tym celu.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy administratorem danych osobowych i wyłącznie określamy cele i sposób, w jaki dane osobowe są lub mają być przetwarzane i gromadzone na naszej stronie internetowej. Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy tych informacji, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności. Używamy Twoich informacji w celu usprawnienia naszego marketingu, administracji i świadczenia naszych usług.

Jeżeli dokonasz subskrypcji naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób przekażesz nam swoje swoje dane kontaktowe, Top Connect może wysyłać Ci aktualizacje, biuletyny informacyjne lub inne powiadomienia, które mogą być dla Ciebie interesujące. Dla celów marketingowych możemy monitorować, czy otwierasz i/lub klikasz konkretne adresy URL w naszych newsletterach.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Top Connect wykorzystuje Twoje dane osobowe, aby dostarczyć C informacji, o które możesz prosić oraz aby dostosować Twoje doświadczenia na stronie internetowej. Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez Top Connect w celu odpowiedzi na Twoje prośby, dostosowania oferty do Twoich potrzeb oraz do ogólnych wewnętrznych celów biznesowych.

Top Connect prowadzi działalność gospodarczą w wielu jurysdykcjach. Wymagamy, aby wszyscy dostawcy usług przetwarzali Twoje dane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem UE dotyczącym ochrony danych. Stosujemy standardowe środki zgodne z prawem UE, aby zalegalizować przekazywanie danych poza UE.

Jeśli Top Connect lub część tej firmy zostanie sprzedana lub połączy się z inną firmą, bądź ogłosi upadłość, niektóre lub wszystkie dane zebrane od Ciebie mogą zostać przekazane stronie trzeciej w wyniku transferu aktywów. Top Connect może również ujawnić Twoje dane, gdy uzna, że jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub ochrony interesów lub bezpieczeństwa Top Connect lub innej strony internetowej lub odwiedzających.

Przetwarzanie specjalnych kategorii danych osobowych

Top Connect nie będzie gromadzić ani wykorzystywać informacji ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, a także przetwarzać danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej, ani żadnych innych informacji uznanych za wrażliwe.

Podłoże prawne do przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby zapewnić i ulepszyć nasze usługi z myślą o Tobie. Nasza podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności zależy od danych, które gromadzimy oraz od konkretnego kontekstu.

Top Connect może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ (a) musimy realizować umowę zawartą z Tobą; (b) wyraziłeś na to zgodę; (c) przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędnym celem w stosunku do Twoich praw i/lub (d) jest zgodne z prawem.

Wykorzystujemy zgromadzone dane do różnych celów:

 • do zapewnienia działania, utrzymania i ulepszania strony internetowej;
 • do powiadamiania o zmianach na naszej stronie internetowej;
 • do zbierania analiz lub cennych informacji, abyśmy mogli ulepszyć naszą stronę internetową;
 • do monitorowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej;
 • do zapewnienia wsparcia osób odwiedzających stronę;
 • do tworzenia anonimowych statystyk użytkowania strony;
 • do wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych;
 • do dostosowana się do wymogów prawnych i organów nadzorczych;
 • do ochrony Twoich i naszych paw;
 • do odpowiadania na Twoje zapytana;
 • do kontaktowania się z Tobą w celach administracyjnych, aby rozwiązywać Twoje problemy.

Linki do stron internetowych i aplikacji stron trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych i aplikacji osób trzecich, które nie są z nami powiązane. W żaden sposób nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących takich stron internetowych i aplikacji osób trzecich. Wszelkie informacje podane przez Ciebie na stronach internetowych lub usługach osób trzecich są dostarczane bezpośrednio do operatorów takich usług i podlegają zasadom tych operatorów, jeśli takie istnieją, regulującym prywatność i bezpieczeństwo, nawet jeśli dostęp do nich odbywa się za pośrednictwem naszej strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość ani za praktyki i zasady ochrony prywatności i bezpieczeństwa witryn internetowych lub usług stron trzecich, do których linki lub dostęp są udostępniane za pośrednictwem witryny internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed udostępnieniem im informacji.

Możemy zatrudniać firmy i strony trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Witryny, świadczenia usług w naszym imieniu, świadczenia usług powiązanych lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Witryny. Te strony trzecie mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nieużywania ich w żadnym innym celu.

Ujawnienie i przekywazanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w obrębie EOG, dlatego też Twoje informacje mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Będziemy przestrzegać wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, zapewniając odpowiednią ochronę i podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności, a transfer danych osobowych nie będzie miał miejsca do innej organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie środki kontroli, w tym bezpieczeństwa danych i innych danych osobowych.

W pewnych przypadkach możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej). Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia danych osobowych lub innych informacji, które w dobrej wierze uważamy za właściwe lub niezbędne do (i) podjęcia środków ostrożności przeciwko odpowiedzialności, (ii) ochrony siebie lub innych przed oszukańczym, niewłaściwym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem lub działaniem, (iii) dochodzenia i obrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, (iv) ochrony bezpieczeństwa lub integralności usług oraz wszelkich urządzeń lub sprzętu wykorzystywanego do udostępniania usług, lub (v) ochrony naszej własności lub innych praw, egzekwowania naszych umów lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób.

Będziemy informować osoby odwiedzające naszą stronę internetową o zapytaniach składanych przez władze publiczne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji.

Pliki cookie i technologie śledzenia ruchu

Wykorzystujemy automatycznie zbierane informacje i inne informacje gromadzone na naszej stronie internetowej i w naszych usługach za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Plik cookie to dane tymczasowo przechowywane na dysku twardym osoby odwiedzającej stronę, zawierające informacje na jej temat. Plik cookie zawiera dane kontaktowe oraz informacje umożliwiające nam identyfikację komputera użytkownika korzystającego z naszej strony internetowej. Możesz zdecydować się na akceptację lub odrzucenie plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, jeśli tylko wolisz takie rozważanie. Pamiętaj, że jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej strony internetowej.

Google Analytics

Używamy Google Analytics do badania i oceny dostępu i ruchu na stronie internetowej oraz tworzenia raportów nawigacyjnych dla naszych administratorów. Google Analytics działa niezależnie od nas i posiada własne zasady, które zdecydowanie zalecamy Ci przejrzeć. Google może wykorzystywać informacje zebrane za pomocą Google Analytics do oceny aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz sekcji Google Analytics Prywatność i udostępnianie danych.

Podejmujemy działania mające na celu ochronę informacji technicznych gromadzonych w ramach korzystania z Google Analytics. Gromadzone dane będą wykorzystywane tylko w razie potrzeby, w celu rozwiązania problemów technicznych, administrowania usługami i identyfikacji preferencji odwiedzających, ale w tym przypadku dane te nie będą identyfikowalne. Nie wykorzystujemy żadnych z tych informacji do identyfikowania osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Możesz zrezygnować z udostępnienia swojej aktywności na stronie internetowej Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics. Dodatek ten zapobiega udostępnianiu przez JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) informacji o aktywności odwiedzających.

Funkcje społecznościowe

Strona internetowa może udostępniać odwiedzającym swoje strony czaty, fora, tablice ogłoszeń i/lub inne funkcje społecznościowe. Pamiętaj, że wszelkie informacje ujawnione poprzez nie stają się informacjami publicznymi i należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu swoich danych osobowych, finansowych lub innych informacji.

Zabezpieczenie i przechowywanie danych osobowych

Top Connect podejmie uzasadnione kroki w celu upewnienia się, że dane, które zbieramy, wykorzystujemy lub ujawniamy, są dokładne, kompletne i aktualne.

Top Connect podejmie także wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe, które posiadamy na Twój temat są chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą lub przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Pamiętaj, że żaden sposób elektronicznego przesyłania lub przechowywania informacji nie jest w 100% bezpieczny. Dlatego też, pomimo środków bezpieczeństwa, które wprowadziliśmy w celu ochrony danych osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany danych. Jeśli dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa, poinformujemy Cię i władze o jego wystąpieniu zgodnie z obowiązującym prawem.

Top Connect podejmie również uzasadnione kroki w celu zniszczenia lub uniemożliwienia identyfikacji danych osobowych użytkownika, gdy nie będą one już potrzebne i nie będzie konieczne zatrzymywanie danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych, uwzględniamy ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych oraz cele, dla których je przetwarzamy. Musimy również wziąć pod uwagę okresy, w których przechowywanie danych osobowych może być konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub w celu rozpatrzenia skarg, zapytań i ochrony naszych praw w przypadku wystąpienia roszczeń.

Zgromadzone dane statystyczne wykorzystujemy do analizy przez okres do trzech lat. Pliki cookie są zazwyczaj ważne przez krótki okres czasu (dzień, tydzień lub miesiąc), jednak w niektórych przypadkach mogą one pozostać ważne nawet przez rok.

Twoje prawa do ochrony danych

W pewnych okolicznościach, zgodnie z prawem, masz prawo do tego, aby:

 • Zażądać informacji o tym, czy posiadamy dane osobowe o Tobie, a jeśli tak, to jakie to są te informacje i dlaczego je posiadamy lub w jakim celu je wykorzystujemy.
 • Zażądać dostępu do swoich danych osobowych (żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą). Dzięki temu możesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
 • Zgłosić chęć poprawienia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Dzięki temu możesz mieć pewność, że posiadane przez nas niekompletne lub niedokładne dane o Tobie zostaną poprawione.
 • Poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. W ten sposób możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeżeli nie ma powodu, aby kontynuować ich przetwarzanie. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie swoich danych osobowych, jeżeli skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie osoby trzeciej) i jest coś w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcesz się sprzeciwić przetwarzaniu na tej podstawie. Masz również prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Wyrazić sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które nie może być przedmiotem jakichkolwiek zautomatyzowanych decyzji podejmowanych przez nas z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.
 • Poprosić o o ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład jeśli chcesz, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.
 • Zażądać przekazania danych osobowych w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej (powszechnie znane jako prawo do „przenoszenia danych”). Dzięki temu możesz otrzymać od nas swoje dane w formacie elektronicznym i mieć możliwość przekazania ich innym podmiotom w formacie elektronicznym.
 • Cofnąć zgodę. Po udzieleniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w określonym celu, masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na to konkretne przetwarzanie. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w celu lub celach, na które pierwotnie otrzymaliśy Twoją zgodę, chyba że będziemy mieć inną uzasadnioną podstawę do tego celu.
 • Złożenie skargi. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z lokalnym organem ochrony danych osobowych w EOG lub estońskim inspektoratem ochrony danych osobowych (dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszej polityki prywatności).

.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz skontaktować się z nami poprzez naszą stronę kontaktową lub skontaktować się z naszym DPO.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie wszelkich danych osobowych w opisany powyżej sposób.